مجتمع دخترانه شايستگان رازي - تجریش - منطقه 1

بهترین مدرسه منطقه 1


از دبستان تا پیش دانشگاهی مجتمع دخترانه شايستگان رازي ،
مدرسه ای

هوشمند

با روش

مونته سوری


تلفن تماس : 22733523 - 22733600

دبیرستان

مجتمع دخترانه

شايستگان رازي با خوش نام ترین اساتید پایه تا کنکور .
تلفن تماس دبیرستان : 22735556 -22716942
تلفن تماس متوسطه دوره اول: 22708086-22708087